Edukasi

Melalui web ini disediakan juga bahan dan modul edukasi yang berkaitan dengan pemetaan, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Provinsi NTB. Modul yang disediakan disini merupakan hasil dari kerjasama antara Bappeda Provinsi NTB dan GIZ-Jerman melalui Program DECCG.

Adapun modul-modul yang disediakan meliputi:

1. WebGIS sederhana dengan ArcGIS Online

2. Pelatihan Openstreetmap

3. Pelatihan ArcGIS 10 tingkat dasar

4. Pelatihan Quantum GIS (QGIS) 1.8 tingkat dasar

5. Pelatihan Quantum GIS (QGIS) 1.8 tingkat lanjut